RÄTTEN ATT BERÄTTA

HASSAN BLASIM ''KREATIVT SKRIVANDE FÖR NYANLÄNDA''
GÄSTPROFESSOR PÅ Angereds Teater och CLANDESTINO Institut

Hassan Blasim, som själv flytt från Irak till Finland, en vandring som tog fyra år, kommer inom ramen för sin gästprofessur vid Clandestino Institut att hålla en kurs i kreativt skrivande för nyanlända.
Dessa workshops är huvudsakligen riktade mot nyanlända arabisktalande och/eller engelskspråkiga delarna av befolkningen. Skrivkursen äger rum under en intensiv period i tre etapper i vår med start 27 februari–10 mars, 3-7 april och 1-5 maj, på Angereds Teater - Andra Stället.

Rasha Omran
Hon är född 1964 i Tartous City, Syrien. Hon tog sin examen i arabisk litteratur 1989 på universitetet i Damaskus och varit aktiv medlem i arabiska författarförbundet 1985-2011. Flera av hennes verk är översatta till franska, engelska, spanska och italienska. På svenska finns Ett hjärta av förtorkad lera (Bokförlaget Edda 2014) i översättning av Jasim Mohamed.
Jasim Mohamed är poet, översättare och essäist, är född 1962 i utkanten av Ur, Irak. Sedan 1990 bosatt i Sverige.
Ghayath Almadhoun är palestinsk poet, född i Damaskus, Syrien 1979, bosatt i Stockholm sedan 2008

Rasha Omran kommer att hålla ett samtal som är öppet för allmänheten med Jasim Mohamed och Ghayath Almadhoun i den 7 april kl. 18-20 på Andra stället.

Mer info: Clandestino Institiut