För dig som vill utveckla dig till skådespelare.

Angered Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs, där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. Vi arbetar i sceniska projekt under handledning. Kursen utmynnar i en offentlig produktion på Angereds teaters scen i maj.
Kursen görs i samarbete med
Angered folkhögskola.

ANGERED TEATERSKOLA HAR BRA REPETTIONSSTUDIOS VID HÖGAFFELSGATAN 12-16, ANGERED

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika sceniska block med grundläggande träning i improvisation och gestaltning. Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din:


 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om din kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka ditt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera din egen och andras skapandeprocess
 • förståelse för medspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 • förståelse för hur du kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Antagning till skolan

 • Fyll i den digitala ansökan.
 • Därefter får du en kallelse/instruktioner till våra arbetsprover.

Hur bedömer vi din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet?

Vi tittar bland annat på:

 • hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut
 • hur din lust till kommunikation ser ut
 • hur din förmåga att göra en text till din ser ut

Mer om antagningsvillkor

 • Från 18 år och uppåt.
 • Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna.
 • Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet. (Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen).
LÄSÅRSTIDER
 • HÖSTTERMINEN 2024: 14 augusti- 17 december.  Höstlov v. 44
 • VÅRTERMINEN 2025: 9 januari-4 juni.  Februarilov v.7. Påsklov v. 16
 • Kursen är studiemedelsberättigad
 • Studietakt: 100 %, dagtid (några kvälls- eller helgtider kan förekomma)
 • Materialavgift: 1000 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.
Frågor om kursen?
Maila oss!