Fokis - Folkbildning och kultur i samverkan

Sedan hösten 2013 har ett utvecklingsarbete pågått på teatern där vi tillsammans med folkhögskolor och andra kulturinstitutioner har arbetat för att vidga deltagandet i vår repertoar och kring drama.

De olika kulturinsitutionernas medverkansfrom ser olika ut men Angereds Teater brukar ha tematiska samtal, workshops/övningar i samband med våra föreställningar på teatern, erbjuda biljetter tlll deltagare och deras barn samt komma ut till skolorna och tala med deltagare och lärare. Ibland har vi också workshops i klassrummen.


Syftet är att:

  • öka medskapandet i betydelsen av att forma verksamheten av och med invånarna
  • utveckla metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser


I samarbetet deltar bl.a. dessa folkhögskolor:

  • Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
  • Finska mångkulturella folkhögskolan
  • Folkhögskolan i Angered
  • Göteborgs folkhögskola
  • Hjälmareds Folkhögskola
  • Kvinnofolkhögskolan
  • Nordiska folkhögskolan i Kungälv
  • Wendelsbergs folkhögskola

Projektet delfinansieras av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och förvaltningen för kulturutveckling är projektsamordnare.