Fokis - Folkbildning och kultur i samverkan

Sedan hösten 2013 har ett utvecklingsarbete pågått på teatern där vi tillsammans med folkhögskolor och andra kulturinstitutioner har arbetat för att vidga deltagandet i vår repertoar och kring drama.

De olika kulturinsitutionernas medverkansfrom ser olika ut men Angereds Teater brukar ha tematiska samtal, workshops/övningar i samband med våra föreställningar på teatern, erbjuda biljetter tlll deltagare och deras barn samt komma ut till skolorna och tala med deltagare och lärare. Ibland har vi också workshops i klassrummen.


Syftet är att:

  • öka medskapandet i betydelsen av att forma verksamheten av och med invånarna
  • utveckla metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser


I samarbetet deltar bl.a. dessa folkhögskolor:
Angered folkhögskola
Arbetarrörelsens folkhögskola Göteborg
Arbetarrörelsens folkhögskola Viskadalen
Axevalla folkhögskola
Billströmska folkhögskolan
Borås folkhögskola
Dalslands folkhögskola
Fristad folkhögskola
Göteborgs folkhögskola
Hellidens folkhögskola
Helsjöns folkhögskola
Hjo folkhögskola
Hjälmareds folkhögskola
Kvinnofolkhögskolan
Ljungskile folkhögskola
Mångkulturella Finska folkhögskolan
Nordiska Folkhögskolan, Kungälv
Vara folkhögskola
Vinga folkhögskola
Wendelsbergs folkhögskola

Projektet delfinansieras av Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och förvaltningen för kulturutveckling är projektsamordnare.