Introduktion pedagogiskt material Capri-Sun

Hej pedagog!


Här kommer material att arbeta med tillsammans med din elevgrupp efter att ni sett föreställningen. Du som pedagog med störst kännedom om din elevgrupp väljer vad och hur ni arbetar med materialet. Ni måste alltså inte använda alla övningar. Till varje övning finns en introduktionstext och förslag på hur ni kan arbeta med materialet.


1. “Min Capri-Sun-Utmaning”

Rebecca, Naomi och Kamal får alla genomgå utmaningar där de möter sin djupaste rädsla för att få sin lifetime supply av Capri-Sun. I den här övningen kan eleverna serieteckna sin egen Capri-Sun-utmaning.

Eleverna ska:

  • Välja något som skulle vara läskigt att möta eller göra

  • Skapa en berättelse som slutar med att de lyckas med sin utmaning

Det kan vara känsligt att gestalta sin djupaste rädsla. Ibland vet man inte ens vilken den är. Det står alltså eleverna fritt att välja vilken deras rädsla är för att sedan skapa en spännande berättelse där de lyckas i slutet. Valet av rädsla står inte i fokus, utan själva berättelsen. Använd er gärna av de utmaningar eleverna fick se i föreställningen. Hur kan eleven bygga upp sin berättelse? Kastas man in i utmaningen direkt? Får man vänta länge innan något händer? Osv.

De elever som vill får gärna redovisa sin utmaning när ni är klara!

Capri-Sun-utmaning.pdf
 

2. Kostym

Vår kostymör och scenograf Maja Döbling har arbetat med och skapat de kläder som skådespelarna har på sig under föreställningen. Vi bifogar den första kostymskissen som hon visade oss på teatern:

Kostymskisser En lifetime supply av Capri-Sun.pdf

Som ni ser har det gjorts ändringar på vägen och det ni fick se under föreställningen skiljer sig från hennes första idéer om hur kostymen skulle se ut. Som introduktion kan ni ha ett samtal om skissen och hur det slutgiltiga resultatet för kostymen blev. Kan eleverna klura ut vem som är Liam, Rebecca, Naomi och Kamal på skissen? Och vilka ändringar har gjorts?

Vi bifogar även samtliga karaktärer i enklare skisser. I den här övningen kan eleverna prova på att själva arbeta som kostymdesigners. De kan antingen utgå från sin Capri-Sun-utmaning. Hur ser min kostym ut beroende på den miljö jag kommer att vistas i under min utmaning? Är det mörkt? Är det kallt? Kommer jag bli blöt? Vilken rädsla är det jag ska möta? Helt enkelt, hur kan kostymen berätta vad jag kommer vara med om i min utmaning?

Vill ni frångå Capri-Sun-utmaningen och göra något annat kan ni istället göra en framtidsspaning. Hur kommer våra kläder se ut om 20 år? Vad kommer vara trendigt och “inne”? Och vilka faktorer kan styra över hur våra kläder ser ut? Kommer våra kroppar se annorlunda ut? Kommer det vara brist på vissa material? Kommer vi vara ännu mer fokuserade på miljövänlig klädindustri? Och vilka material och färger väljer vi då?

Eleverna börjar med att välja en av karaktärerna att arbeta med. Finns det tid får man självklart välja fler!

Skiss Liam.pdf
Skiss Rebecca.pdf
Skiss Kamal.pdf
Skiss Naomi.pdf
 

3. Ordlista

Vi bifogar en ordlista med ord och uttryck som förekommer i föreställningen. Till att börja med kan ni gå igenom listan och fundera tillsammans på vad orden betyder. Finns där ord ni redan känner till? Finns där ord eller uttryck ni aldrig hört tidigare? Vad tror ni i så fall att de betyder? Efter detta kan ni antingen i grupper eller enskilt söka på vad orden och uttrycken betyder och redovisa för varandra. En del ord kan ha en formell betydelse men i föreställningens sammanhang betyda något annat.

Vad menar till exempel Rebecca när hon kallar Naomi för "professorn"? Osv.  

Ordlista.pdf