Hej pedagog!


På denna sida finner du teaterns pedagogiska material som riktar sig till dig och dina elever. Här finns grundläggande material som kan användas tillsammans med alla våra föreställningar men även specifikt material för just den föreställning som du och din klass har bokat. Vi erbjuder även anpassat material för anpassad grundskola, förberedelsegrupper och särskilda undervisningsgrupper.

Som lärare väljer du ut det material som är relevant för just din elevgrupp. Det pedagogiska materialet är till för att göra ert besök på Angereds teater till en trygg, lustfylld, utvecklande och spännande upplevelse.


Det kan vara bra för gruppen att vara förberedd på vad de kommer mötas av på teatern och att efter besöket ge eleverna chans att tillsammans öva sig på att samtala om sin teaterupplevelse. Du som lärare/pedagog har störst kännedom om din elevgrupp så gör med fördel ett urval som passar just er.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@angeredsteater.se.  Telefon: 031-331 54 08

BLÅS AV MATCHEN

Pedagogiskt material