Lärare på Angereds Teaterskola

Vi bjuder också in gästpedagoger, gör många studiebesök och samarbetar med Valand Filmisk Gestaltning Kandidatprogrammet.
Angered Teaterskola görs även i samverkan med Skådespelarprogrammet för scen och musik.

Maria Havrell är huvudlärare och undervisar i scenisk gestaltning på Angered Teaterskola. Maria är utbildad vid
Skådespelarprogrammet Teaterhögskolan, Stockholm, Skara Skolscen samt på Logonomprogrammet, Stockholms musikpedagogiska institut. Som skådespelare har hon arbetat på bland andra Borås Stadsteater, Teater Aurora, Stockholm, Folkteatern i Gävle,
Regionteater Väst, samt i Teateralliansen, Stockholm.

Fredrika Byman Moberg undervisar i fysisk gestaltning och

nutida dans. Hon är dansare, skådespelare,koreograf och pedagog; verksam på flera scener i Sverige. Hon arbetar med tekniker och övningar som kommer från modern nutida dans, improvisation och koreografi i gränslandet mellan dans och teater. Tillsammans med dansaren och koreografen Soledad Howe har hon utvecklat en metod och en fysisk praktik riktad till skådespelare i ensemble och produktionsarbete.


Fredrika har samarbetat med en lång rad koreografer och regissörer vid bl.a. Göteborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater, Angereds Teater, Backa Teater och Skogen. Vidareutbildad i skådespeleri vid Stockholms Dramatiska Högskola. Fredrika är en av de konstnärliga ledarna för konstkollektivet MOLD. Hon har länge haft ett nära samarbete som dansare med bandet Niki & the Dove
Mina Nadolski Friberg, lärare främst teaterteori, Just nu och Estetiskt forum. Hon har också andningsteknik och yoga som en del av uppvärmningsklasserna.
Hon är utbildad bl.a vid GU; drama & litteratur-vetenskap 3 år, YH kulturprojektledning 2 år, samt Philippe Gaulier, London, skådespelarutbildning. 
Hon har varit skådespelare i ett flertal frigrupper, samt arbetat tidigare vid bl.a. Göteborgs Stadsteater och Balettakademin.