Brev från regissören

Som barn till föräldrar som flytt kände jag alltid att något hos mig var annorlunda. Var det min hudfärg? Var det att jag talade ett annat språk eller var det att vi firade nyår i mars månad och hoppade över eld? Även om dessa faktorer bidrar till ett utanförskap i det vitsvenska samhället, så visste jag att grunden till att jag var annorlunda inte låg så ytlig. 
Jag har ärvt mina föräldrars resa. Vad är det för resa om man bryter ner den? Är det den fysiska resan eller är det den inre resan som på något sätt satt sina spår i mig? 


Efter att främlingsfientliga partier växt sig starka i Sverige och tagit fler platser i riksdagen, så har öppenheten gentemot det främmande blivit allt mer sällsynt. I takt med det har segregationen stegvis ökat, inte minst i Göteborg som anses vara bland de mest segregerade städerna i Sverige. När Sverige, som en konsekvens av flyktingvågen 2015, nu har börjat vakta sina gränser allt hårdare väcks något hos mig. När jag och min familj kom som flyktingar fick vi chansen till ett värdigt och bättre liv i Sverige, men de som vill komma hit nu nekas redan vid gränsen och släpps inte in.

Detta fick mig att börja skriva på något som blev idén till föreställningen Vi som ärvde.

I Vi som ärvde undersöker vi en grupp människor som flydde sitt land och kom till Sverige. En situation som jag är väldigt bekant med, då jag själv kom till Sverige från Iran som liten, med min syster och mina föräldrar. På 80-talet flydde iranska medborgare från krig, fattigdom, förföljelser och diktatur. Det är av samma anledningar som människor flyr till Sverige idag. Sammanlagt flydde mer än 40 000 iranska medborgare till Sverige mellan 1980-1990. Men hur gick den resan till egentligen och hur har de före detta iranska medborgarna förhållit sig till det svenska samhället?

Vi vet genom undersökningar om människors arbetsstatus med födelseort utanför Sverige, att barn och barnbarn till de iranska flyktingarna idag finns inom olika arbetsgrupper, från riksdagsledamot till taxichaufför. De iranska flyktingarna har onekligen blivit en del av det svenska samhället. I projektet Vi som ärvde djupintervjuar vi dessa människor som då var ”nyanlända” och idag är etablerade svenskar och som lever och verkar här. Deras berättelser har varit utgångspunkten i projektet. I föreställnignen får vi höra om deras inre resa såväl som den fysiska resan - en erfarenhet de delar med många som flyr till Sverige idag. Hur fattade de beslutet när de “valde” att lämna sitt hem och lämna sina nära och kära? Hur såg deras drömmar ut om något nytt och bättre? De som kom till Sverige från Iran på 80-talet har tagit med sig sina barn, fött fler barn och fått barnbarn här. Barn och barnbarn som inte känner till något annat land än Sverige, som anser Sverige vara sitt hemland, som kallar sig svenskar. Hur har detta påverkat dem? Hur har det varit att vara någon som har ärvt en flykt?

Vi som ärvde är en pjäs om migration och integration som vill ge insikt kring varför människor flyr och vad de går igenom. Den här föreställningen söker förståelse för människors längtan till ett bättre liv.

Ramtin Parvaneh

Initiativtagare och regissör, Vi som ärvde.Brev från dramatiker

Trauma kan ärvas ner i tre generationer. I vissa fall har man sett ännu längre kedjor av förändring i människors fysiska och psykiska mående efter trauman som uppstått generationer före ens födelse.

Många som har flytt har ett trauma av att ha fått lämna sitt land, av att komma till en ny plats utan anknytning och skapa sig ett nytt hem. Idag lever vi i ett samhälle där erfarenheter av flykt finns i hela landet och därmed är en del av landet. Vad innebär det för de enskilda individerna som flyr eller är barn till föräldrar som flytt? Ser alla berättelser likadana ut, vad händer sen? Det har föreställningen Vi som ärvde undersökt. 

Vi har bett ett antal personer som arbetar med skrivande på olika sätt - författare, rappare, dramatiker, opinionsbildare - och som har erfarenhet av att ha ärvt en flykt, att skriva fritt utifrån hur temat berör dem. Sedan har ensemblen fått bidra med sina erfarenheter av att vara människa. Vi har skapat scener tillsammans utifrån fiktivt och dokumentärt material och blandat texter för att skapa en värld av erfarenheter kring att ärva en flykt eller att själv ha behövt fly. Materialet länkas ihop med intervjuer med den generationen som tvingades ta beslutet att fly. 

Vi som ärvde undersöker och utforskar flykten. Tänk om vi alla imorgon tvingas lämna våra hem och allt som är oss bekant? För många som har flytt var tanken på en flykt tidigare i livet en främmande fråga. En fråga som de aldrig trodde att de skulle veta svaret på. Idag består vårt land av de erfarenheterna - världen är samlad i ett klassrum och flykten är allas vår angelägenhet.

Talajeh Nasiri 

Dramatiker och dramaturg, Vi som ärvde