TECHFORMANCE - 2021/2022

Under 2021 kommer Angereds Teater ingå i ett spännande samarbete med Västra Götalandsregionen och utvecklingsprojektet Techformance.


Techformance är konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder som scenkonstbranschen kan använda sig av för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn. Techformance är också användbart för barn med särskilda behov av att förbereda sig på en upplevelse i exempelvis en teatersalong.

Techformance pågår 2019-2022, och projeket har en noggrann planering för vad som genomförs under de tre åren. Allt bygger på upptäckter och erfarenheter från de tidigare initiativen runt Techformance. 

Under projektets sista år 21/22 är planen att pröva Techformance på en befintlig text och här Angereds Teater kommer in för att testa verktyget på den kommande föreställningen Hemma hos under hösten 2021. Läs mer om Hemma hos här.

Johanna Larsson, konstnärlig ledare Angereds Teater, om samarbetet:

 ”För Angereds Teater innebär samarbetet med Techformance en chans till ett utforskande arbete med nya arbetsmetoder och tekniska hjälpmedel för barn och unga med NPF-diagnoser. Det ger oss möjligheten att tillgängliggöra scenkonst för fler! Att erbjuda alla barn som besöker oss ökade möjligheter att ta till sig våra föreställningar och att introduceras, interagera och inkluderas i föreställningen är en viktig kompetensutveckling för oss scenkonstnärer”

Läs mer om Techformance och samarbetet med scenkonstbranschen här.