Barnteaterakademin

Barnteaterakademin verkar för att stimulera produktionen av nyskriven dramatik för barn och unga, för att utveckla barn- och ungdomsteatern samt för att öka utbudet och kvalitén på barn- och ungdomsdramatiken.

Angereds Teater är sedan 2008 huvudman för projektet, som drivs av en projektledare samt en styrgrupp, bestående av representanter från barn- och ungdomsteatrar i Göteborg och Västra Götalandsregionen. 

Barnteaterakademin verkar på uppdrag av Göteborgs Stads kulturnämnd och med stöd av Västra Götalandsregionen.

Här hittar du Barnteaterakademins hemsida.
Från "En är ilsken en är rädd en gör allt för att bli sedd" som spelades på Angereds Teater våren 20